Turun Autoteknillinen Yhdistys ry

                                                             

 

Turun Autoteknillinen Yhdistys on Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenyhdistys ja se on perustettu vuonna 1934.

Yhdistyksemme sääntöjen mukainen tavoite on toimia Turun alueen auto- ja kulje­tusalan insinöörien, teknikoiden ja muiden alalla toimivien toimihenkilöiden ammattitaidon ja tek­nisen sivistyksen kehittämiseksi.

Yhdistyksessämme on n. 440 jäsentä. Jäsenemme työskentelevät Turun seudulla autoalalla, tai autoalaa sivuavissa yrityksissä sekä opiskelevat autoalan insinööreiksi.